Zásady ochrany osobních údajů

Uzavřením registrace na stránkách SLIPS..cz a příslušných subdoménách uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých  osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Miroslav Synek,  Mutěnice, Nová 903, PSČ 69611 IČO: 72563826 (dále jen správce) a to: a) v rozsahu vyplněného registračního formuláře b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb; c) po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne posledního přihlášení. d) Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně  osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv  odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti Miroslav Synek, Mutěnice, Nová 903, PSČ 69611 IČO: 72563826  učiněno  písemně.
e) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte  právo na vysvětlení či jejich opravu.

-22 AUKCE | 6288 REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ | 13 USERS ONLINE | Oct 21, 2019 22:50:42