Terms & Conditions

Internetový aukční portál aukce.slips.cz, jehož majitelem je Miroslav Synek, Nová 903, Mutěnice 696 11 IČO:72563826 DIČ: CZ7701074315 registrovaný na Živnostenském úřadě Mě Hodonín slouží ke zprostředkování obchodní transakce mezi zde registrovaným uživatelem, na jedné straně kupující a na druhé prodávající. Za transakce a případné neshody nenese portál žádnou zodpovědnost a případné spory řeší Kupující a Prodávající, jelikož nemá provozovatel kontrolu nad zdrojem, kvalitou a legálností nabízeného zboží, nad pravdivostí nabídek, způsobilostí prodávajících prodávat a kupujících nakupovat nenese provozovatel odpovědnost ani za zde nabízené zboží. Prodávající se zavazuje, že jeho nabízené zboží nebude v rozporu se zákonem a dobrými mravy a Prodávající i kupující se zavazují neporušovat dobré mravy při obchodování na zdejším portále. K větší bezpečnosti obchodních transakcí je systém hodnocení, kde každý uživatel /prodávající a kupující/ má možnost ohodnotit danný obchod. Tento systém při správném používání omezí případné nepoctivé jednání. 

Nabízet zboží může každý řádně zaregistrovaný uživatel, kdy je v jeho zájmu ať co nejlépe souhlasí popis dané věci a případný obrazový materiál. 

 

Koupit zboží může každý řádně zaregistrovaný uživatel, kdy je v jeho zájmu se případně dotázat na upřesnění stavu zboží a všeho, co nenajde v popisu

 

Nákup zboží je bez hrazení poplatků zprostředkujícímu portálu SLIPS.

 

Prodej zboží je řízen následovně

 

Zveřejnění aukce - bez poplatku

Ukončené aukce s příhozem

Prodej zboží, kdy aukce nepřesáhne 20 Kč - bez poplatku

Prodej zboží, kdy aukce se pohybuje od 21 do 999 - poplatek 1 Kč

Prodej zboží, kdy aukce se pohybuje od 1000 do 9999 - poplatek 10 Kč

Prodej zboží, kdy aukce se pohybuje od 10000 do 99999 - poplatek 100 Kč

Prodej zboží, kdy aukce se pohybuje od 100000 do 99999999999 - poplatek 1000 Kč

Zvýraznění aukcí a topování - poplatek 1 Kč

V případě že nedojde k prodeji zboží lze zažádat o navrácení poplatků souvisejících s ukončením aukce.

Uživatelé kteří mají paušální smlouvu se společností SLIPS NEHRADÍ poplatky související s ukončením aukcí!!!!!!!!!!

 

 

.

-22 AUKCE | 6288 REGISTROVANÍ UŽIVATELÉ | 9 USERS ONLINE | Oct 21, 2019 22:41:52